a
Trường THCS Liên Phương
a
Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

  • 23/04/2019
  • 889

 

PHÒNG GD&ĐT THƯỜNG TÍN

TRƯỜNG THCS LIÊN PHƯƠNG

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                       Liên phương,  ngày 21 tháng 4  năm 2019    

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2019

        Căn cứ công văn số 88/GDĐT ngày 10/4/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6;

      Trường THCS Liên Phương xin báo cáo kết quả tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 như sau:

  1. Công tác chỉ đạo

       Ngay sau khi nhận được kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, nhà trường đã xây dựng chương trình, kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019.

         Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên:

        – Đồng chí: Nguyễn Thị Phương Thảo: HT- Trưởng ban

         Nhiệm vụ: Chỉ đạo các hoạt động, xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

       – Đồng chí: Nguyễn Thị Huế - CBTV-  Phó ban

          Nhiệm vụ:

       + Chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động cho CB, GV, NV và học sinh tham gia vào ngày sách Việt Nam tại thư viện trong 03 ngày(các ngày: 18,19 và 20 tháng 3).

       + Giới thiệu, trưng bày, triển lãm sách tại thư viện. Hướng dẫn  cách tra tìm tài liệu trên máy, kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp đối với bạn đọc, đặc biệt là các em học sinh. Hướng dẫn học sinh cách sử dụng góc sáng tạo của thư viện- nơi trưng bày các sản phẩm sau khi đọc.

      – Đồng chí: Phạm Thị Phương- Giáo viên - Ủy viên

       Nhiệm vụ:  thực hiện buổi nói chuyện  về sự ra đời và ý nghĩa ngày sách Việt Nam 21/4 và chia sẻ những kinh nghiệm đọc sách; tác dụng của việc đọc sách trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của học sinh nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

      _ Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh- Tổ phó Tổ KHXH- Ủy viên

       Nhiệm vụ: + Lựa chọn những bức tranh tiêu biểu trong cuộc thi “Vẽ tranh theo sách” để trưng bày và giới thiệu tại Góc sáng tạo.

       + Cùng với CBTV hướng dẫn nhóm hỗ trợ thư viện xếp sách nghệ thuật để phục vụ cho phần trưng bày giới thiệu sách tại thư viện.

       – Đồng chí: Nguyễn Ngọc Nam- BTCĐ – Ủy viên

       Nhiệm vụ cùng chi đoàn: Trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, chụp ảnh, đăng lên trang thông tin điện tử của nhà trường.

      – Các đồng chí GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho học sinh của lớp mình tham gia có hiệu quả ngày hội đọc sách năm 2019.

2. Kết quả thực hiện theo từng hoạt động

  1. Thuận lợi, khó khăn

   * Thuận lợi:

     – CB, GV, NV đều tích cực tham gia hưởng ứng ngày sách Việt Nam

      – Các lớp tích cực tham gia các hoạt động trong thời gian tổ chức Ngày sách Việt Nam.

      – Thông qua ngày sách Việt Nam đã tạo môi trường lành mạnh, thân thiện để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

     – Tạo thói quen đọc sách trong CB, GV, NV và học sinh.

      – Vào những giờ ra chơi, học sinh thường tích cực tham gia đọc sách, báo ở thư viện và mượn về nhà.

       – Các em thường có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

       * Khó khăn:

      – Một số em chưa tích cực đến thư viện để mượn và đọc sách.

       _ Một số học sinh vẫn còn để mất sách khi mượn về nhà.

  1. Kết quả cụ thể

          – Hưởng ứng ngày sách Việt Nam CB, GV, NV  và các em học sinh đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của ngày sách

         – Số lượng các em tham gia đọc sách tương đối đông.

         – Các em thường xuyên đến thư viện và biết cách tra tìm tài liệu.

        – Ngoài Ngày đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra các em tích cực tham gia đọc và mượn sách, báo rất đông theo lịch đọc của thư viện vào các giờ ra chơi và ngoài giờ học.

      – Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, nâng cao nhận thức của CB, GV, NV và học sinh về ý thức và tầm quan trọng của việc đọc sách, để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học trong nhà trường.

     + Nhược điểm

      – Vì sách đã qua sử dụng nên một số cuốn đã nhàu nát, giá trị sử dụng thấp.

      – Còn nhiều em đến thư viện chỉ thích đọc truyện, báo.

3. Đề xuất, kiến nghị:

        Đề nghị các cấp, các ngành cấp trên có kế hoạch gửi về cho các đơn vị sớm để triển khai thực hiện có hiệu quả và chất lượng hơn.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG DỊP HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM

                                              TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Cán bô TV