a
Trường THCS Liên Phương
a
Clip toàn văn bài phát biểu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo_ Bí thư Chi bộ_ Hiêu trưởng nhà trường sau buổi chia sẻ về sách, văn hóa đọc, kỹ năng đọc sách và truyền cảm hứng đọc sách cho các em học sinh diễn ra tại thư viện do cô Phạm Thị Phương thực hiện.

Clip toàn văn bài phát biểu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo_ Bí thư Chi bộ_ Hiêu trưởng nhà trường sau buổi chia sẻ về sách, văn hóa đọc, kỹ năng đọc sách và truyền cảm hứng đọc sách cho các em học sinh diễn ra tại thư viện do cô Phạm Thị Phương thực hiện.

  • 04/05/2021
  • 498

Hãy xem tại đây https://drive.google.com/file/d/1jfFGTksRo-gVRzD4TGIGIxseo9QkfOrr/view?usp=sharing


Clip  toàn văn bài phát biểu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo_ Bí thư Chi bộ_ Hiêu trưởng nhà trường sau buổi  chia sẻ về sách, văn hóa đọc, kỹ năng đọc sách và truyền cảm hứng đọc sách cho các em học sinh diễn ra tại thư viện do cô Phạm Thị Phương thực hiện.